Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, w jaki sposób komuniści przejęli władzę 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób komuniści przejęli władzę

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Po zakończeniu II wojny światowej rządy w Polsce objęli komuniści. Polska przestała być krajem demokratycznym i niezależnym. Nowe władze podejmowały wszystkie decyzje pod dyktando Józefa Stalina. Komuniści nie uzyskawszy poparcia polskiego społeczeństwa rozpoczęły wdrażać swe rządy siłą oraz krwawym terrorem. Prowadzili brutalną walkę z działaczami opozycyjnymi oraz Polskim Podziemiem Niepodległościowym. Bezwzględnie zwalczali żołnierzy podziemia antykomunistycznego, nazywanych żołnierzami wyklętymi. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa (UB) śledzili i aresztowali wszystkich, którzy krytykowali nowe władze. Wybory do Sejmu Ustawodawczego, które przeprowadzono w 1947 roku zostały sfałszowane przez komunistów. W 1952 roku wprowadzono nową konstytucję oraz nową nazwę państwa: Polską Rzeczpospolitą Ludową. Władzę w kraju sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), a przewodniczący tej partii - pierwszy sekretarz pełnił najwyższą władzę w państwie. Zlikwidowano wolność słowa, wprowadzono cenzurę. Nowe władze zwalczały również przedstawicieli Kościoła katolickiego.