Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Księstwo Warszawskie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Księstwo Warszawskie

Praca z mapą
 Zadanie

1. Odpowiedz, jak zmieniły się granice Księstwa Warszawskiego w 1809 roku.

- W 1809 roku granice Księstwa Warszawskiego zostały poszerzone o część ziem zaboru austriackiego tzw. Nową Galicję wraz z Krakowem.

2. Wymień ważniejsze miasta, które znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego.

- Poznań 

- Toruń 

- Gniezno 

- Warszawa

- Częstochowa

- Kielce

- Kraków

- Sandomierz 

- Lublin

- Zamość

3. Podaj nazwę regionu, w którym Polacy zorganizowali powstanie w 1806 roku. 

Wielkopolska. W 1806 roku Polacy zorganizowali powstanie wymierzone przeciwko Prusom.

Wybuch wojny pomiędzy napoleońską Francją a Prusami dał nadzieję mieszkańcom Wielkopolski na odzyskanie niepodległości.