Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Do fotografii oznaczonych literami A i B należy przyporządkować następujące nazwy miejscowości:

A.

Komentarze