Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie: 

Pszenica

Tendencja: naprzemienne wzrosty i spadki;

Komentarze