Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Do zmiany granic Polski po II wojnie światowej doprowadziły następujące wydarzenia:

B. konferencja w Jałcie; 

Komentarze