Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 8, Zeszyt ćwiczeń

Należy wybrać następujące odpowiedzi:

Ameryka ze względu na dużą rozciągłość

Komentarze