Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Szkoła branżowa I stopnia, Podręcznik

Przyczyny wzrostu znaczenia transportu lotniczego:

- duża oferta usług tanich linii lotniczych: możliwość podróżowania za niską cenę nawet na odległości międzykontynentalne; 

Komentarze