Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:

Opis obszaru Cyfra na mapie
A. Na tym obszarze występują dobrze natlenione wody zimnego Prądu Peruwiańskiego oraz zjawisko upwellingu, co zapewnia bogactwo ryb. 2
B. Jest to obszar mieszania się ciepłego prądu Kuro Siwo i zimnego Oja Siwo, co czyni go jednym z najbogatszych łowisk na świecie.

Komentarze