Klasa
II liceum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga! Zadanie jest wadliwie skonstruowane. W poleceniu jest mowa o przyrodniczych i pozaprzyrodniczych warunkach rozwoju rolnictwa, natomiast sama tabela zawiera pozytywne i negatywne skutki globalizacji. Doszło więc do ewidentnej pomyłki. Poniżej skonstruowana została tabela pod polecenie, a więc zawierająca przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:

 

Tabelę należy skonstruować i uzupełnić w następujący sposób:

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
A,

Komentarze