Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Państwa, które mają największy udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej są zaznaczone na mapie

Komentarze