Klasa
I liceum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 1. Karty pracy zakres podstawowy. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Uzupełniona tabela wygląda następująco: 

 

Nazwa gleby (A-C) Skała macierzysta (1-4) Roślinność naturalna (a-d)
A (bielica) 3 (piaski i żwiry) 

Komentarze