Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowe schematy graficzne przedstawiono na rysunku poniżej:

Komentarze