Klasa
I liceum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Ciąg przyczynowo-skutkowy należy uzupełnić w następujący sposób:

Komentarze