Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Polska 7, Podręcznik
Obserwowane zmiany w użytkowaniu ziemi na terenie Warszawy Prawdopodobne przyczyny zmian
Wzrost powierzchni terenów mieszkaniowych Rosnąca liczba ludności miasta, co zwiększa zapotrzebowanie na kolejne mieszkania. Zachęca to deweloperów do kolejnych inwestycji;
Zmniejszenie powierzchni terenów przemysłowych

Komentarze