Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Polska 7, Podręcznik

Dla wymienionych powyżej państw wprowadzono tak wysokie normy, ponieważ:

- państwa te już dziś mają znaczący udział odnawialnych źródeł energii w strukturze

Komentarze