Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 7, Podręcznik

Przykłady metod stosowanych w ochronie przeciwpowodziowej:

1. Regulowanie koryt rzecznych;

Komentarze