Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Dane:

Długość fali dźwiękowej w powietrzu:

Rozwiązując to zadanie skorzystamy również z:

▶ prędkość dźwięku w powietrzu: .

▶ prędkość dźwięku w wodzie: .

Powyższe dane odczytane z tabeli 9 na stronie 331 podręcznika.

Szukane:

 

 

 

 

Rozwiązanie: 

Komentarze