Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Dźwięk o pół tonu wyższy to dźwięk o

Komentarze