Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Oceniamy prawdziwość zdań. 

Fizyka

jest nauką przyrodniczą. ✓ P F
zajmuje się tylko badaniem odległych gwiazd. P ✓ F
bada materię i jej właściwości. ✓ P F
ma niewielki wpływ na życie człowieka, gdyż nie formułuje
i nie tłumaczy praw przyrody.
P ✓ F
stara się wyjaśnić przyczyny zachodzących w przyrodzie zjawisk i procesów.  ✓ P F
jest nauką, która nie wpływa na rozwój nowych technologii. P ✓ F

 

Komentarze