Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że każde z dwóch ciał ma masę:  

Z wykresu dołączonego do zadania odczytujemy, że:

 

 

Wiemy, że pęd ciała jest wprost proporcjonalny do szybkości ruchu. Z tego wynika, że jeżeli pęd ciała maleje, to jego szybkość również maleje oraz jeżeli pęd ciała rośnie, to jego szybkość również rośnie. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Możemy zatem zapisać, że:

 

Wówczas:

 

 


Przyspieszenie

Przyspieszenie ciała przedstawiamy wzorem:

 

gdzie a jest przyspieszeniem, Δv jest zmianą prędkości, Δt jest zmianą czasu. Z tego wynika, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:

 

 


Siła działająca na ciało

Wiemy, że siła zmienia pęd ciała. Zmiana pędu ciała jest równa iloczynowi siły i czasu jej działania:

 

gdzie Δp jest tak zwanym popędem ciała (zmianą pędu), F jest siłą równą szybkości zmiany pędu, t jest czasem działania tej siły. Z tego wynika, że siłę działającą na ciała możemy przedstawić zależnością:

 

Oznacza to, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:


Szybkość dla  

Obliczamy najpierw szybkości początkowe dla poszczególnych ciał:

 

 

Wiemy, że przyspieszenie wynoszą:

 

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Zauważmy, że pierwsze ciało ma ujemną wartość przyspieszenia, czyli porusza się z opóźnieniem. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 


Uzupełniamy tabelę

Ciało Rodzaj ruchu Przyspieszenie Siła działająca na ciało

Szybkość dla 

 

1. Jednostajnie opóźniony      
2. Jednostajnie przyspieszony      

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom