Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono... - Zadanie 6: Fizyka. Zbiór zadań 1 - strona 78
Wybierz przedmiot
Brak innych książek z tego przedmiotu
Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Na wykresie (rys. 3.6) przedstawiono...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że każde z dwóch ciał ma masę:  

Z wykresu dołączonego do zadania odczytujemy, że:

 

 

Wiemy, że pęd ciała jest wprost proporcjonalny do szybkości ruchu. Z tego wynika, że jeżeli pęd ciała maleje, to jego szybkość również maleje oraz jeżeli pęd ciała rośnie, to jego szybkość również rośnie. Pęd ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie p jest pędem ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Możemy zatem zapisać, że:

 

Wówczas:

 

 


Przyspieszenie

Przyspieszenie ciała przedstawiamy wzorem:

 

gdzie a jest przyspieszeniem, Δv jest zmianą prędkości, Δt jest zmianą czasu. Z tego wynika, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:

 

 


Siła działająca na ciało

Wiemy, że siła zmienia pęd ciała. Zmiana pędu ciała jest równa iloczynowi siły i czasu jej działania:

 

gdzie Δp jest tak zwanym popędem ciała (zmianą pędu), F jest siłą równą szybkości zmiany pędu, t jest czasem działania tej siły. Z tego wynika, że siłę działającą na ciała możemy przedstawić zależnością:

 

Oznacza to, że dla poszczególnych ciał otrzymujemy:


Szybkość dla  

Obliczamy najpierw szybkości początkowe dla poszczególnych ciał:

 

 

Wiemy, że przyspieszenie wynoszą:

 

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie vk jest prędkością końcową ciała, vp jest prędkością początkową ciała, a jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało, t jest czasem ruchu ciała. Zauważmy, że pierwsze ciało ma ujemną wartość przyspieszenia, czyli porusza się z opóźnieniem. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 


Uzupełniamy tabelę

Ciało Rodzaj ruchu Przyspieszenie Siła działająca na ciało

Szybkość dla 

 

1. Jednostajnie opóźniony      
2. Jednostajnie przyspieszony      

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2181ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA579WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE139KOMENTARZY
komentarze
... i633razy podziękowaliście
Autorom