Za pomocą grzałki elektrycznej... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Za pomocą grzałki elektrycznej...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Dane:

 

 

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Sprawność urządzenia elektrycznego przedstawiamy zależnością:

 

gdzie η jest sprawnością urządzenia elektrycznego, Wpobr jest energią pobraną przez urządzenie elektryczne, Wdost jest energią dostarczoną do urządzenia elektrycznego. Moc w zależności od wykonanej pracy przedstawiamy wzorem:

 

gdzie P jest mocą jaka zostanie wydzielona przy wykonaniu pracy W w czasie t. Znamy moc znamionową układu, czyli energia dostarczona do układu w czasie t ma postać:

 

Praca pobrana przez układ równa jest ciepłu, jakie pobrała woda do zagotowania. Ilość ciepła potrzebna do określonego przyrostu temperatury ciała wyraża się wzorem:

 

gdzie Q jest ciepłem oddanym lub pobranym przez ciało o masie m przy zmianie temperatury o ΔT, c jest ciepłem właściwym substancji. Zauważmy, że:

 

Wówczas praca pobrana przez układ ma postać:

 

 

 

Z tego wynika, że sprawność grzałki ma postać:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

Odp.: Sprawność grzałki wynosiła około 82%.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376809106
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom