Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla szkoły podstawowej 7-8 (Zbiór zadań, WSiP )

Oblicz wartość siły, z jaką... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz wartość siły, z jaką...

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"P"=10\ "kW"` 

`"s"=20\ "m"` 

`"v"=36\ "km"/"h"=1\ "m"/"s"` 

`"Szukane:"` 

`"F"="?"` 

Wiedząc, że samochód poruszał się ruchem jednostajnym możemy obliczyć czas z definicji:

`"t"="s"/"v"=(20\ "m")/(1\ "m"/"s")` 

`"t"=20\ "s"` 

Teraz możemy obliczyć działającą siłę przekształcając wzór:

`"P"="W"/"t"\ "/"*"t"` 

`"P"*"t"=("W"*strike"t")/strike"t"`  

`"W"="P"*"t"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"W"=10\ "kW"*20\ "s"` 

`"W"=200\ "kJ"` 

Z kolei przekształcając wzór na pracę jesteśmy w stanie obliczyć działającą siłę:

`"W"="F"*"s"\ \ "/: s"` 

`"W"/"s"=("F"*strike"s")/strike"s"` 

`"F"="W"/"s"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"=(200\ "kJ")/(20\ "m")` 

`"F"=10\ "kN"` 

Odpowiedź: Siła, z jaką wyciągarka działała na licę w czasie wyciągania samochodu z błota wynosiła 10 kN.  

 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Kwiatek, Iwo Wrońśki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Ola

12826

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom