Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7, Zeszyt ćwiczeń

 

Wektor taty ma długość 3,5 cm.
Ciężar taty ma wartość 700 N.

Ze skali na rysunku (czerwona, pozioma strzałka z boku) odczytujemy, że 1 cm odpowiada 200 N. Możemy więc łatwo policzyć, że:

 

 

Wektor ciężaru mamy ma długość 3 cm. Ciężar mamy ma wartość 600 N.  
Podobnie jak u taty obliczamy:    

 

Ciężar Oli ma wartość 100 N. Obliczamy długość wektora:       Gdybyśmy chcieli narysować wektor jej ciężaru w zamieszczonej na rysunku skali, miałby on długość 0,5 cm.    

Komentarze