Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7, Podręcznik

Musimy policzyć maksymalną niepewność pomiaru ze wzoru:

  

  

  

  

 

Odpowiedź: Maksymalna niepewność pomiaru długości basenu wynosi 2,4 cm.  

Komentarze