Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody...

Zadanie 8.50
 Zadanie

Zadanie 8.51
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

  

 

 

 

 

 

W zadaniu podane mamy, że:

  

Oznacza to, że zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Obliczmy ciepło oddane przez parę. Będzie ono sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia pary wodnej oraz ciepła jakie jest potrzebne do ochłodzenia się wody do temperatury końcowej. Ciepło potrzebne do zmiany stany skupienia będzie wynosiło: 

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody będzie wynosiło:

 

Wówczas całkowite ciepło jakie odda para wodna będzie wynosiło:

 

 

 

Teraz wyznaczymy ciepło pobrane przez lód. Będzie ono odpowiadało ciepłu, jakie jest potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu:

 

Ciepło pobrane przez lód jest równe ciepłu oddanemu przez parę wodną. Dlatego możemy zapisać zależnośc, z której wyznaczamy masę lodu:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: 

 

  

 

 

Temperatura końcowa w tym wypadku wynosi:

 

Wówczas zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Ciepło pobrane przez układ do ogrzania będzie sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia lodu, ciepła potrzebnego do ogrzania wody powstałej z lodu do temperatury końcowej, ciepłem potrzebnym do ogrzania wody i kalorymetry do temperatury końcowej. Wzór na ciepło potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu będzie wynosił:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody powstałej z lodu będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody w kalorymetrze będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury kalorymetru będzie miało postać:

 

Wówczas całkowite ciepło pobrane potrzebne do ogrzania układu będzie wynosiło:

 

  

Ciepło oddane w tym układzie będzie równe ciepłu jakie potrzebuje para do zmiany stanu skupienia:

 

Wiemy teraz, że ciepło pobrane przez układ będzie równe ciepłu oddanemu przez parę. Wyznaczmy z tej zależności temperaturę lodu:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

DYSKUSJA
opinia do rozwiązania Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody... - Zadanie Zadanie 8.51: Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 - strona 37
Sandra

4 czerwca 2018
Dzieki za pomoc :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom