Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody...

Zadanie 8.50
 Zadanie

Zadanie 8.51
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

  

 

 

 

 

 

W zadaniu podane mamy, że:

  

Oznacza to, że zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Obliczmy ciepło oddane przez parę. Będzie ono sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia pary wodnej oraz ciepła jakie jest potrzebne do ochłodzenia się wody do temperatury końcowej. Ciepło potrzebne do zmiany stany skupienia będzie wynosiło: 

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody będzie wynosiło:

 

Wówczas całkowite ciepło jakie odda para wodna będzie wynosiło:

 

 

 

Teraz wyznaczymy ciepło pobrane przez lód. Będzie ono odpowiadało ciepłu, jakie jest potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu:

 

Ciepło pobrane przez lód jest równe ciepłu oddanemu przez parę wodną. Dlatego możemy zapisać zależnośc, z której wyznaczamy masę lodu:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: 

 

  

 

 

Temperatura końcowa w tym wypadku wynosi:

 

Wówczas zmiana temperatury będzie wynosiła:

 

Ciepło pobrane przez układ do ogrzania będzie sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia lodu, ciepła potrzebnego do ogrzania wody powstałej z lodu do temperatury końcowej, ciepłem potrzebnym do ogrzania wody i kalorymetry do temperatury końcowej. Wzór na ciepło potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu będzie wynosił:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody powstałej z lodu będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury wody w kalorymetrze będzie miało postać:

 

Ciepło potrzebne do zmiany temperatury kalorymetru będzie miało postać:

 

Wówczas całkowite ciepło pobrane potrzebne do ogrzania układu będzie wynosiło:

 

  

Ciepło oddane w tym układzie będzie równe ciepłu jakie potrzebuje para do zmiany stanu skupienia:

 

Wiemy teraz, że ciepło pobrane przez układ będzie równe ciepłu oddanemu przez parę. Wyznaczmy z tej zależności temperaturę lodu:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

DYSKUSJA
opinia do rozwiązania Kalorymetr aluminiowy o masie 800 g zawiera 0,5 kg wody... - Zadanie Zadanie 8.51: Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 - strona 37
Sandra

4 czerwca 2018
Dzieki za pomoc :):)
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom