Hel ogrzewano izobarycznie od temperatury... - Zadanie Zadanie 8.33: Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2 - strona 32
Wybierz przedmiot
Brak innych książek z tego przedmiotu
Hel ogrzewano izobarycznie od temperatury... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

W zadaniu podane mamy, że:

  

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

 

 

 

 

Korzystając z równania Clapyrona opiszmy temperatury w stanie początkowym i końcowym dla podanej przemiany:

 

 

Wówczas dla naszego przypadku otrzymujemy, że:

 

 

Otrzymujemy wówczas zmianę temperatury, która dla naszego przypadku wynosi:

 

 

 

 

Korzystamy teraz z wzoru na ciepło przy stałym ciśnieniu:

Wiemy, że liczbę moli możemy opisać jako stosunek masu całego gazu do masy mola gazu:

 

Wówczas otrzymujemy wzór, z którego wyznaczamy masę ogrzewanego gazu:

 

 

 

 

Zamieniamy stronami:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Pracę wykoną nad gazem przez siłę zewnetrzną obliczymy z zależności:

 

Praca wykonana przez gaz będzie miała wartość przeciwną do pracy wykonanej nad gazem przez siłę zewnętrzną:

 

Dla naszego przypadku otrzymujemy, że:

 

 

 

Z równania Clapeyrona wyznaczmy ciśnienie gazu:

 

 

Dla naszego przypadku otrzymujemy, że:

 

Wówczas praca wykonana przez gaz będzie miała postać:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

DYSKUSJA
komentarz do odpowiedzi undefined
Pytanie do Autora

27 grudnia 2018

W jednych podręcznikach podają, że wszystko to co wykonał układ jest ujemne a to co siły zewnętrzne dodatnie. W innych na odwrót. To jak to w końcu jest???

komentarz do rozwiązania undefined
ewa_b7

1

26 grudnia 2018
W podręcznikach podają,że praca wykonana przez gaz jest ujemna.
opinia do rozwiązania undefined
Ewelina

6536

27 grudnia 2018

@ewa_b7, masz rację. W procesie izobarycznego ogrzewania gazu to praca wykonywana jest nad gazem, czyli gazy wykonuje pracę ujemną. Jednak praca jest wielkością skalarną i nie mówi się, że wykonuje się prace równą np. -3J. Owszem, czasem w termodynamice zapisujemy ten minus, przy cieple lub pracy, aby podkreślić co wykonało tą pracę, jednak zaleca się go unikać, gdy tylko jest możliwe. Nie oznacza to, że gaz wykonał ujemną pracę, tylko że to praca została wykonana nad gazem.

Pozdrawiam!

komentarz do odpowiedzi undefined
Pablo

30 grudnia 2017
Dzięki
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $a = b • c$, np. $12÷3 = 4$, bo $12 = 3 • 4$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2710ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA6398WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE778KOMENTARZY
komentarze
... i8326razy podziękowaliście
Autorom