Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań, WSiP)

Oblicz wartość siły wypadkowej... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=1000\ "t"=1\ 000\ 000\ "kg"` 

`"v"=20\ "m"/"s"` 

`"t"=1\ "min"=60\ "s"`   

`"Szukane:"` 

`"F"_"w"="?"` 

Najpierw musimy obliczyć przyspieszenie z definicji:

`"a"="v"/"t"=(20\ "m"/"s")/(60\ "s")` 

`"a"=1/3\ "m"/"s"^2`   

Teraz możemy obliczyć siłę zgodnie z drugą zasadą dynamiki:

`"a"="F"_"w"/"m"\ "/"*"m"` 

`"a"*"m"=("F"_"w"*strike"m")/strike"m"` 

`"F"_"w"="a"*"m"` 

`"F"_"w"=1/3\ "m"/"s"^2*1\ 000\ 000\ "kg"`    

`"F"_"w"~~333\ 333\ "N"`   

`"F"_"w"=333\ "kN"` 

Odpowiedź: Siła wypadkowa dzialająca na pociąg wynosi 333 kN.       

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

4659

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie