Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Wykonując doświadczenie 10.5, odczytujesz... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Fizyka

Wykonując doświadczenie 10.5, odczytujesz...

1
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Przykładowe wyniki pomiarów z podręcznika:

U [V]

I [mA]

P=U I [W]

1,6

130

0,208

Maksymalne wartości tych wielkości:

`"I"_"max"="I"_"z pomiaru"+Delta"I"` 

`"I"_"max"=130\ "mA"+10\ "mA"` 

`"I"_"max"=140\ "mA"` 

 

`"U"_"max"="U"_"z pomiaru"+Delta"U"` 

`"U"_"max"=1,6\ "V"+0,1\ "V"` 

`"U"_"max"=1,7\ "V"` 

 

Minimalne wartości tych wielkości:

`"I"_"min"="I"_"z pomiaru"-Delta"I"`  

`"I"_"min"=130\ "mA"-10\ "mA"` 

`"I"_"min"=120\ "mA"` 

 

`"U"_"min"="U"_"z pomiaru"-Delta"U"` 

`"U"_"min"=1,6\ "V"-0,1\ "V"` 

`"U"_"min"=1,5\ "V"` 

 

Maksymalna i minimalna wartość mocy:

`"P"_"max"="U"_"max"*"I"_"mac"` 

`"P"_"max"=1,7\ "V"*140\ "mA"` 

`"P"_"max"=238\ "mW"=0,238\ "W"`  

 

`"P"_"min"="U"_"min"*"I"_"min"` 

`"P"_"min"=1,5\ "V"*120\ "mA"` 

`"P"_"min"=180\ "mW"=0,180\ "W"`  

 

Różnice między każdą z tych wartości, a wartością mocy obliczoną z pomiaru:

`Delta"P"_1="P"_"max"-"P"_"z pomiaru"` 

`Delta"P"_1=0,238\ "W"-0,208\ "W"`  

`Delta"P"_1=0,03\ "W"`  

 

`Delta"P"_2="P"_"z pomiaru"-"P"_"min"` 

`Delta"P"_2=0,208\ "W"-0,180\ "W"` 

`Delta"P"_2=0,028\ "W"` 

 

Wartości mocy uzyskane z pomiarów wraz z niepewnością:

`"P"_"rzeczywiste"="P"_"z pomiaru"+-Delta"P"` 

`"P"_"rzeczywiste"=(0,208+-0,03)\ "W"`