Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Kamień o masie... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=0,1\ "kg"` 

`"h"=3\ "m"` 

`"a)"` 

Na samym początku kamień miał maksymalną energię potencjalną, która wraz ze spadkiem i zbliżaniem się do ziemi malała, ponieważ malała wyoskość na jakiej się znajdował. Za to rosła energia kinetyczna kamienia, ponieważ zwiększała się jego prędkość. Tuż przed tym, gdy kamień dotknął ziemi jego energia kinetyczna była maksymalna, natomiast potencjalna była zerowa. 

`"b)"` 

Energia kinetyczna tuż przed upadkiem na ziemię była równa zmianie energii potencjalnej, jaką miał kamień:

`"E"_"k"=Delta"E"_"p"="m"*"g"*Delta"h"` 

`"E"_"k"=0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*3\ "m"` 

`"E"_"k"=3\ "J"` 

Odpowiedź: Energia kinetyczna kamienia tuż przed dotknięciem ziemi wynosiła 3 J.