Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1 (Podręcznik, ZamKor / WSiP )

Jedną z atrakcji lunaparku jest "wirujący pokój" z ruchomą... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Jedną z atrakcji lunaparku jest "wirujący pokój" z ruchomą...

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`R=2,25\ m` 

`omega = 10/3 1/s` 

`g=10\ m/s^2` 

Z rysunku widzimy, że:

`F_N=F_d` 

`T=F_c` 

Wiemy, że współczynnik tarcia statycznego wyraża się za pomoca wzoru:

`f_s=T_"max"/F_N` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`f_s=F_c/F_d` 

gdzie siłę dośrodkową wyrażamy za pomocą prędkości kątowej;

`F_d=(mv^2)/R\ \ \ =>\ \ \ F_d=(m(omegaR)^2)/R\ \ \ =>\ \ \ F_d=momega^2R` 

Siła ciążenia ma postać:

`F_c=mg` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`f_s=(mg)/(momega^2R)` 

`f_s=g/(omega^2R)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f_s=(10\ m/s^2)/((10/3\ 1/s)^2*2,25\ m) = (10\ m/s^2)/(100/9\ 1/s^2 *2,25\ m) = (10\ m/s^2)/(25\ m/s^2) = 0,4` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

02-11-2017
Dzięki!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie