Autorzy:Ludwik Lehman, Witold Polesiuk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz częstotliwość fali, którą wyemituje elektron... 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz częstotliwość fali, którą wyemituje elektron...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5*
 Zadanie
6*
 Zadanie

Odczytujemy z diagramu na stronie 35, że energia na poszczególnych poziomach wynosi:

`E_3=-2,4*10^-19\ J` 

`E_1=-21,8*10^-19\ J` 

Wówczas energia przejścia atomu wodoru z poziomy trzeciego na pierwszy wynosi:

`E=E_3-E_1` 

`E=-2,4*10^-19\ J - (-21,8*10^-19\ J) =-2,4*10^-19\ J +21,8*10^-19\ J =19,4*10^-19\ J` 

Wiemy, że wzór na energię ma postać:

`E=h*f` 

Gdzie E jest energią, h=6,63∙10-34 J∙s jest stałą Plancka, f jest częstotliwością. Przekształcamy ten wzór tak, aby otrzymać częstotliwość:

`E=h*f\ \ \ \ |:h` 

`E/h=f` 

Podstawiając dane liczbowe do wzoru otrzymujemy, że:

`f=(19,4*10^-19\ J)/(6,63*10^-34\ J*s)=2,92*10^(-19-(-34))\ 1/s =2,92*10^15\ Hz` 

Z ryciny 1.1. na stronie 9 odczytujemy, że jest to promieniowanie nadfioletowe.