Dwa samochody poruszają się... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"`

`"m"_1=900\ "kg"`

`"E"_"k1"=40\ "kJ"=40\ 000\ "J"`

`"m"_2=1800\ "kg"`

`"Szukane:"`

`"E"_"k2"="?"`

Obliczamy prędkość na podstawie pierwszego samochodu:``

`"E"_"k1"=("m"_1*"v"^2)/2`

`"v"^2=(2*"E"_"k1")/"m"_1`

`"v"=sqrt(2*"E"_"k1"/"m"_1)`

Podstawiamy dane:

`"v"=sqrt(2*(40\ 000\ "J")/(900\ "kg"))`

`"v"=9,4\ "m"/"s"`

Teraz możemy obliczyć energię kinetyczną drugiego samochodu:

`"E"_"k2"=("m"_2*"v"^2)/2`

`"E"_"k2"=(1800\ "kg"*(9,4\ "m"/"s")^2)/2`

`"E"_"k2"=79\ 524\ "J"~~80\ "kJ"`

Odpowiedź: C. 80 kJ

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-29
Dzięki :):)
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1793

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie