Przerysuj tabele do zeszytu... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wzór na wykonaną pracę: 

`"W"="F"*"s"`

Żeby obliczyć przemieszczenie przekształcamy powyżzy wzór: 

`"W"="F"*"s"\ "/:F"`

`"W"/"F"=(strike"F"*"s")/strike"F"`

`"s"="W"/"F"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"s"=(125\ "J")/(5\ "N")=25\ "m"`

 

Żeby obliczyć siłę przekształcamy:

`"W"="F"*"s"\ "/:s"`

`"W"/"s"=("F"*strike"s")/strike"s"`

`"F"="W"/"s"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"=(48\ "J")/(12\ "m")=4\ "N"`

Na koniec obliczamy pracę:

`"W"="F"*"s"=47\ "N"*8\ "m"=376\ "J"`

 

Siła (N)

Przemieszczenie (m)

Wykonana praca (J)

5

25

125

4

12

48

47

8

376

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa fizyka 2
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3424

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie