Autorzy:Bartłomiej Piotrowki

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Uzupełnij zdania... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Uzupełnij zdania...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`"a)"` 

Na wazon stojący na stole działają siła ciężkości Fg oraz siła sprężystości Fs którą blat stołu działa na wazon. Jeżeli wazon ma masę 0,2 kg, to wartość działającej na niego siły ciężkości jest równa 2 N, a siła sprężystości, jaką blat działa na wazon ma wartość -2 N. 

Siłę ciężkości liczymy ze wzoru:

`"F"_"g"="mg"=0,2\ "kg"*10\ "m"/"s"^2=2\ "N"` 

Siła sprężystości jest równa co do wartości sile ciężkości, ma zatem wartość: 

`"F"_"s"=-"F"_"g"=-2\ "N"` 

 

`"b)"` 

Siła, którą podłoga działa na stojącego nieruchomo chłopca o masie 50 kg wynosi -500 N.

 Podobnie jak w poprzednim przykładzie, podłoga działa na chłopca siłą sprężystości równą co do wartości do siły ciężkości, ale o przeciwnym zwrocie, zatem:

`"F"_"s"=-"F"_"g"=-"mg"=-(50\ "kg"*10\ "m"/"s"^2)=-500\ "N"`