Podczas jazdy drogą wykonaną z betonowych płyt amortyzator samochodu terenowego... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Podczas jazdy drogą wykonaną z betonowych płyt amortyzator samochodu terenowego...

5.1.3.
 Zadanie
5.1.4.
 Zadanie
5.1.5.
 Zadanie
5.1.6.
 Zadanie

5.1.7.
 Zadanie

`a)`

Wiemy, że mamy równanie ruchu:

`x=0,02sin(4pit)`

Z niego wynika, że:

`A=0,02\ m`

`omega=4pi`

Wiemy, że:

`omega=2pif`

gdzie f jest częstotliwością. Oznacza to, że:

`f=(omega)/(2pi)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`f=(4pi)/(2pi)=(4strikepi)/(2strikepi)=4/2=2`

`f=2\ Hz`

 

`b)`

Dla naszego przypadku mamy, że prędkość ma postać:

`v=0,04 pi\ m/s`

Wiemy, że ogólny wzór na predkość ma postać (zakładamy, że ruch nie ma fazy na podstawie ogólnego równania ruchu dla tego ciała):

`v(t)=Aomegacos(omegat)`

 

Wstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v(t)=0,02*4*pi* cos(4pit)=0,08picos(4pit)`

Porównujemy otrzymany wzór z wzorem podanym w zadaniu, aby obliczyć czas:

`0,04pi=0,08picos(4pit)\ \ \ \ |:0,04pi`

`1=2cos(4pit)\ \ \ \ |:2`

`cos(4pit)=1/2`

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

`cosx=1/2\ \ =>\ \ x=pi/3`

Oznacza to, że:

`4pit=pi/3\ \ \ \ |:pi`

`4t=1/3\ \ \ \ |:4`

`t=1/12\ s`

 

Równanie dla przyspieszenia ma postać:

`a(t)=-Aomega^2 sin(omegat+phi)`

`a(t)=-Aomega^2 sin(omegat)`

Szukamy wartości bezwzględniej z przyspieszenia:

`|a(t)|=|-Aomega^2 sin(omegat)|`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`|a(t)|=|-0,02*(4*3,14)^2*sin(4pi*1/12)|=|-0,02*(12,56)^2*sin(pi/3)|=|-0,02*157,7536*sqrt3/2|=|-2,7324|=2,7324~~2,73 `

`|a|=2,73\ m/s^2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

6 dni temu
dzieki!!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie