Jesiotr biały po osiągnięciu dojrzałości płciowej opuszcza słone... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Jesiotr biały po osiągnięciu dojrzałości płciowej opuszcza słone...

1.9.18.
 Zadanie

1.9.19.
 Zadanie
1.9.20.
 Zadanie
1.9.21.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`s=360\ m`

`t_1=3\ min=180\ s`

`t_2=1\ min=60\ s`

 

`a)`

Wiemy, że jesiotr w górę rzeki porusza się z prędkością:

`v_g=v_j-v_(rz) =s/t_1`

W dół rzeki ryba porusza się z prędkością:

`v_d=v_j+v_(rz) =s/t_2`

W związku z tym możemy zapisać, że:

`v_j=s/t_1+v_(rz)`

`v_(rz)=s/t_2-v_j`

Podstawiamy wzór na prędkość rzeki do wzoru na prędkość jesiotra:

`v_j=s/t_1+s/t_2-v_j`

Upraszaczamy wzór:

`v_j=s/t_1+s/*t_2-v_j\ \ \ \ |+v_j`

`2v_j=s/t_1+s/t_2`

`2v_j=(st_2)/(t_1t_2)+(st_1)/(t_1t_2)`

`2v_j=(st_2+st_1)/(t_1t_2)`

`2v_j=(s(t_1+t_2))/(t_1t_2)\ \ \ \ |:2`

`v_j=(s(t_1+t_2))/(2t_1t_2)`

Podstawiamy dane do wzoru:

`v_j=(360\ m*(60\ s+180\ s))/(2*60\ s*180\ s)=(360\ m*240\ s)/(21600\ s^2)=(86400\ m)/(21600\ s)=4\ m/s=4*m/(1/60\ min)=240\ m/(min)`

 

`b)`

Obliczamy, czas z jakim ryba spłynie z prądem na tym samym odcinku. Opisujemy ten przypadek wzorem:

`v_(rz)=s/t`

Z podpunktu a) wiemy, że:

`v_(rz)=s/t_2-v_j=s/t_2-(s(t_1+t_2))/(2t_1t_2)=(2t_1s)/(2t_1t_2)-(st_1+st_2)/(2t_1t_2)=(2st_1-(st_1+s_2))/(2t_1t_2)=(2st_1-st_1-st_2)/(2t_1t_2)=(st_1-st_2)/(2t_1t_2)=(s(t_1-t_2))/(2t_1t_2) `

Porównujemy oba wzory na prędkość rzeki i otrzymujemy, że:

`s/t=(s(t_1-t_2))/(2t_1t_2)`

Wymnażamy na krzyż:

`s*2t_1t_2=t*s(t_1-t_2)\ \ \ \ |:s`

`t(t_1-t_2)=2t_1t_2\ \ \ \ |:(t_1-t_2)`

`t=(2t_1t_2)/(t_1-t_2)`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(2*3\ min*1\ min)/(3\ min-1\ min)=(6\ min^2)/(2\ min)=3\ min`

     

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-19
Dziękuję!!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie