Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych...

1.7.7.
 Zadanie
1.7.8.
 Zadanie
1.7.9.
 Zadanie
1.7.10.
 Zadanie

1.7.11.
 Zadanie

`a)`

Odczytujemy z rysunku współrzędne wektora położenia kamyka:

`veca=[0.4\ ,\ 1.4]`

Długość tego wektora wynosi:

`|veca|=sqrt((0,4)^2+(1,4)^2)=sqrt(0,16+1,96)=sqrt(2,12)=1,46`

 

`b)`

Obliczamy najpierw skok dziewczynki z pola 5 na środek pola 4. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

`x_1=0,4\ m`

Następnie dziewczynka z pola 4 idzie do początku układu współrzędnych. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

`x_2=1,4\ m`

Wynika z tego, że całkowita droga wynosi:

`s=x_1+x_2`

`s=0,4\ m+1,4\ m=1,8\ m`

 

`c)`

Wartość przemieszczenia w tym czasie możemy odliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

`|vecx|^2=x_1^2+x_2^2`

`|vecx|=sqrt(x_1^2+x_2^2)`

Wstawiamy dane liczbowe:

`|vecx|=sqrt((0,4)^2+(1,4\ m)^2)=sqrt(0,16\ m^2+1,96\ m^2)=sqrt(2,12\ m^2)=1,46\ m`

 

`d)`

Przemieszczenie dziewczynki jest równe zero, ponieważ wystartowała ze średka układu współrzędnych i wróciła do niego.

Drogę obliczamy odczytując z wykresu kolejne współrzędne przemieszczenia i sumując je. Odczytujemy i obliczamy poszczególne współrzędne przemieszczenia:

`x_1=1,4\ m`

`x_2=0,4\ m`

`x_3=0,8\ m`

`x_4=sqrt((0,4\ m)^2+(0,4\ m)^2)=sqrt(0,16\ m^2+0,16\ m^2)=sqrt(0,32\ m^2)=0,57\ m`

`x_5=sqrt((0,2\ m)^2+(0,6)^2)=sqrt(0,04\ m^2+0,36\ m^2)=sqrt(0,4\ m^2)=0,63\ m`

`x_6=0,4\ m`

Droga wynosi:

`s=2*(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)`

`s=2*(1,4\ m+0,4\ m+0,8\ m+0,57\ m+0,63\ m+0,4\ m)=2*4,2\ m=8,4\ m`