Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dziewczynki grające w klasy rzucają kamykiem do pól narysowanych...

1.7.7.
 Zadanie
1.7.8.
 Zadanie
1.7.9.
 Zadanie
1.7.10.
 Zadanie

1.7.11.
 Zadanie

`a)`

Odczytujemy z rysunku współrzędne wektora położenia kamyka:

`veca=[0.4\ ,\ 1.4]`

Długość tego wektora wynosi:

`|veca|=sqrt((0,4)^2+(1,4)^2)=sqrt(0,16+1,96)=sqrt(2,12)=1,46`

 

`b)`

Obliczamy najpierw skok dziewczynki z pola 5 na środek pola 4. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

`x_1=0,4\ m`

Następnie dziewczynka z pola 4 idzie do początku układu współrzędnych. Z wykresu odczytujemy, że ta odległość wynosi:

`x_2=1,4\ m`

Wynika z tego, że całkowita droga wynosi:

`s=x_1+x_2`

`s=0,4\ m+1,4\ m=1,8\ m`

 

`c)`

Wartość przemieszczenia w tym czasie możemy odliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

`|vecx|^2=x_1^2+x_2^2`

`|vecx|=sqrt(x_1^2+x_2^2)`

Wstawiamy dane liczbowe:

`|vecx|=sqrt((0,4)^2+(1,4\ m)^2)=sqrt(0,16\ m^2+1,96\ m^2)=sqrt(2,12\ m^2)=1,46\ m`

 

`d)`

Przemieszczenie dziewczynki jest równe zero, ponieważ wystartowała ze średka układu współrzędnych i wróciła do niego.

Drogę obliczamy odczytując z wykresu kolejne współrzędne przemieszczenia i sumując je. Odczytujemy i obliczamy poszczególne współrzędne przemieszczenia:

`x_1=1,4\ m`

`x_2=0,4\ m`

`x_3=0,8\ m`

`x_4=sqrt((0,4\ m)^2+(0,4\ m)^2)=sqrt(0,16\ m^2+0,16\ m^2)=sqrt(0,32\ m^2)=0,57\ m`

`x_5=sqrt((0,2\ m)^2+(0,6)^2)=sqrt(0,04\ m^2+0,36\ m^2)=sqrt(0,4\ m^2)=0,63\ m`

`x_6=0,4\ m`

Droga wynosi:

`s=2*(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)`

`s=2*(1,4\ m+0,4\ m+0,8\ m+0,57\ m+0,63\ m+0,4\ m)=2*4,2\ m=8,4\ m`

DYSKUSJA
user profile image
Dorota

06-10-2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie