W jednym układzie współrzędnych narysowano... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

W jednym układzie współrzędnych narysowano...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wszystkie ciała poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Korzystam ze wzoru na prędkość:

`v=(Deltax)/(Deltat)`  

Gdzie △x to zmiana położenia ciała, a △t to zmina czasu.

`Deltax=x_k-x_p` 

gdzie xk to położenie końcowe, a xp to położenie początkowe.

`Deltat=t_k-t_p` 

gdzie tk to czas końcowy, a tp to czas początkowy.

Równania ruchu:

`x(t)=x_p+v*t` 

Gdzie xp to poczatkowe położenie ciało w chwili tp

`a)` 

Dla wykresu A

`x_k=4,5\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=3\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=1,5\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(1,5\ cm)/ (45\ s)=15/450 (cm)/s=1/30(cm)/s`       ` `    

`x_A(t)=3\ cm+1/30 (cm)/s*t` 

 

 `b)` 

Dla wykresy B

`x_k=3,5\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=2\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=1,5\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(1,5\ cm)/ (45\ s)=15/450 (cm)/s=1/30(cm)/s` 

`x_B(t)=2\ cm+1/30 (cm)/s*t` 

 

 

 

`c)` 

Dla wykresu C

`x_k=3\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=0\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=3\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(3\ cm)/ (45\ s)=1/15 (cm)/s=1/15(cm)/s`

`x_C(t)=0\ cm+1/15 (cm)/s*t=1/15 (cm)/s*t`  

 

 

`d)` 

Dla wykresu D

`x_k=-1,5\ cm\ \ ,\ t_k=55\ s \ \ , \ x_p=4\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=55\ s \ \ , \ Deltax=-5,5\ cm`

`v=(Deltax)/(Deltat)=(-5,5\ cm)/ (55\ s)=-55/550 (cm)/s=-1/10(cm)/s` 

`x_D(t)=4\ cm+(-1/10 (cm)/s)*t`   

 

`e)` 

Dla wykresu E

`x_k=-4\ cm\ \ ,\ t_k=15\ s \ \ , \ x_p=-1\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=15\ s \ \ , \ Deltax=-3\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(-3\ cm)/ (15\ s)=-3/15 (cm)/s=-1/5(cm)/s` 

`x_E(t)=-1\ cm+(-1/5 (cm)/s)*t`  

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie