Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podaj przykład temperatury... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

a) Temperatura topnienia ołowiu to 328oC a rtęci -39oC. Aby więc oba ciała były jednocześnie ciałem stałym,  musi to być temperatura niższa niż -39oC czyli np. -40oC

b) Temperatura topnienia ołowiu to 328oC a rtęci -39oC, a temperatura wrzenia ołowiu to 1756oC a rtęci 357oC. Aby więc oba ciała były jednocześnie cieczą,  musi to być temperatura niższa niż 357oC ale wyższa niż 328oC, czyli np. 330oC

c) Temperatura wrzenia ołowiu to 1756oC a rtęci 357oC, aby więc jednocześnie oba ciała były gazami, musi to być btemperatura wyższa od 1756oC, czyli np. 1760oC