Wykorzystując wagę kuchenną i naczynie o znanej 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wykorzystując wagę kuchenną i naczynie o znanej

1
 Zadanie

 • Cel doświadczenia: Wyznaczenie gęstości wody i oleju oraz określenie która z tych substancji ma większą gęstość.
 • Waga kuchenna, szlanka wody, szklanka oleju
 • Kolejne czynności i pomiary:
 • Ważymy na wadze pustą szklankę.
 • Odmierzamy 250 ml wody wlewając ją do szklanki, ważymy tą szklankę z wodą na wadze kuchennej.
 • Odmierzamy 250 ml oleju wlewając ją do szklanki, ważymy tą szklankę z olejem na wadze kuchennej.
  • Obliczenia:

  Masa szklanki:

  `120g`

  Masa szklanki z wodą:

  `370g`

  Masa 250 ml wody:

  `370g-120g=250g`

  Gęstość wody:

  `rho=m/V= (250g)/(250 ml)=(250g)/(250 cm^3)=1 g/(cm^3)`

  Masa szklanki z olejem:

  `360g` 

  Masa 250 ml oleju:

  `360g-120g=240g`  

  Gęstość oleju:

  `rho= (240g)/(250 ml)=(24g)/(25cm^3)=0,96 g/(cm^3)` 

  • Wniosek:Gęstość oleju jest mniejsza od gęstości wody.

   

   

  DYSKUSJA
  user profile image
  Gość

  0

  2017-10-08
  dzięki :):)
  Informacje
  Świat fizyki 1
  Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
  Wydawnictwo: ZamKor
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  3450

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Obwód

  Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

  1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

   Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
   Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

   Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

   ob_kwadrat

   $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
    

  2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

   Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
   Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

   Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

   ob_prostokat

   $$Ob=4•12cm=48cm$$

   
  Skala i plan

  Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
  W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

  Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

  Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

  Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

  Przykład:

  skala
   

  Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

   

  Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
   

  Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

  Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

  Skala mapy
  Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

  Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
  Zobacz także
  Udostępnij zadanie