Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

Na wadze laboratoryjnej zważono pustą 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Obliczamy masę wlanej cieczy:

`m=0,388 kg-0,25 kg= 0,138 kg`

Obliczamy gęstość tej cieczy:

`rho=m/V=(0,138kg)/(150cm^3)=(138g)/(150cm^3)=138/150 g/(cm^3)=23/25 g/(cm^3)=`

`=92/100 g/(cm^3)=0,92g/(cm^3)`

Obliczona gęstość świadczy o tym (na podstawie tabeli 1.4), że badaną cieczą mogła być oliwa.