Klasa
3 szkoły podstawowej
Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna
Wybierz książkę
Oto Ja 3. Liczę - zeszyt zadań matematycznych, Zeszyt ćwiczeń

Kolorujemy zgodnie z podanym kodem:

  A B C D E F
1 112 347 34 47 100 8
2 98 56 81 99 9 33
3 666 999 986 343 515 134
4 15 50 25 36 78 966
5 93 2 34 43 55 43
6 100 88 65 90 51 12
  • Zapisujemy liczby z podanych pól:

3C - dziewięćset osiemdziesiąt sześć

2B - pięćdziesiąt sześć

5E - pięćdziesiąt pięć

2D - dziewięćdziesiąt dziewięć

  • Wykonujemy działania zgodnie z podanymi kodami:

  

 

 

 

  

 

Komentarze