Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Z treści zadanie wiemy, że kwas karboksylowy X reaguje z wodorotlenkiem potasu w stosunku molowym 1 : 2, oznacza to, że

Komentarze