Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie:

Reakcja związku organicznego z roztworem chlorku żelaza(III) służy do wykazania obecności w cząsteczce badanej substancji:

1.  co najmniej jednej grupy -OH związanej z atomem węgla sp3   F
2.  co najmniej jednej grupy -OH związanej z atomem węgla sp. 

Komentarze