Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Egzamin maturalny Chemia. Poziom rozszerzony 2015, Arkusz

Informacja do zadań 37.–40.
W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się wodne roztwory: glukozy, fenolu (benzenolu), glicerolu (propano-1,2,3-triolu) i glicyloalanyloglicyny. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu chlorku żelaza(III) do próbek pobranych z czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła fioletowe zabarwienie. W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), próbka z naczynia II przyjęła fioletowe zabarwienie, a w pozostałych próbkach pojawiło się szafirowe zabarwienie. W trzeciej serii doświadczeń, po ogrzaniu szafirowych roztworów otrzymanych w serii drugiej, w roztworze powstałym z próbki z naczynia III pojawił się ceglasty osad.  

 

Treść 

Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano w wyniku każdej z serii doświadczeń.

Seria I (naczynie I): roztwór ........................................................................................................

Seria II (naczynie II): roztwór ......................................................................................................

Seria III (naczynie III): roztwór ...................................................................................................

             (naczynie IV): roztwór ...................................................................................................   

 


Rozwiązanie 

Seria I (naczynie I): roztwór 

Komentarze