🎓 Odczytaj, co oznaczają... - Zadanie 1.1: Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 21
Chemia
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, OE Pazdro)

Odczytaj, co oznaczają...

1.1
 Zadanie

1.2
 Zadanie
1.3
 Zadanie

a) Cu - jeden atom miedzi
3 Cu - trzy atomy miedzi
S - jeden atom siarki
2 S - dwa atomy siarki
2 H - dwa atomy wodoru
7 Fe - siedem atomów żelaza
Hg - jeden atom rtęci
2 O - dwa atomy tlenu

b) H2O - jedna cząsteczka wody
5 H2O - pięć cząsteczek wody
2 FeS - dwie cząsteczki siarczku żelaza(II)
FeO - jedna cząsteczka tlenku żelaza(II)
4 CuS - cztery cząsteczki siarczku miedzi(II)
3 Fe2O3 - trzy cząsteczki tlenku żelaza(III)
10 SO2 - dziesięć cząsteczek tlenku siarki(IV)

c) Fe - jeden atom żelaza
FeS - jedna cząsteczka siarczku żelaza(II)
2 FeO - dwie cząsteczki tlenku żelaza(II)
3 S- trzy atomy siarki
5 H - pięć atomów wodoru
5 H2O - pięć cząsteczek wody
Zn - jeden atom cynku
4 O - cztery atomy tlenu

d) O2 - jedna cząsteczka tlenu
3 O2 - trzy cząsteczki tlenu
2 O - dwa atomy tlenu
5 H2 - pięć cząsteczek wodoru
5 H - pięć atomów wodoru
2 N2 - dwie cząsteczki azotu
2 O2 - dwie cząsteczki tlenu
2 N - dwa atomy azotu

e) 3 H - trzy atomy wodoru
2 H2O - dwie cząsteczki wody
3 H2 - trzy cząsteczki wodoru
4 S - cztery atomy siarki
2 SO2 - dwie cząsteczki tlenku siarki(IV)
3 FeO - trzy cząsteczki tlenku żelaza(II)
3 O - trzy atomy tlenu
3 Fe - trzy atomy żelaza

*f) 4 P - cztery atomy fosforu
P4 - jedna cząsteczka czteroatomowa fosforu
4 P4 - cztery cząsteczki czteroatomowe fosforu
S - jeden atom siarki
S8 - jedna cząsteczka ośmioatomowa siarki
3 S8 - trzy cząsteczki ośmioatomowe siarki
B12 - jedna cząsteczka dwunastoatomowa boru

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Krzysztof Pazdro, Anna Rola-Noworyta
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
ISBN: 9788375941067
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY1714ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA12192WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE3361KOMENTARZY
komentarze
... i42831razy podziękowaliście
Autorom