W dostępnych źródłach poszukaj... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

a) katenacja

Katenacja to zjawisko tworzenia wiązań pomiędzy atomami tego samego pierwiastka prowadzące do powstania form łańcuchowych. Występuje między innymi w przypadku węgla (tworzą się łańcuchy węglowe) czy też krzemu i siarki. Zjawisko katenacji możliwe jest tylko dla pierwiastków o wartościowości co najmniej 2, które mogą utworzyć między sobą wiązanie chemiczne

 

b) datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe jest to metoda badawcza, pozwalająca oszacować wiek przedmiotów. Polega ona na pomiarze proporcji pomiędzy zawartością promieniotwórczego izotopu węgla 14C a izotopów trwałych 12C i 13C. Izotop węgla 14C ma mniej więcej stałą zawartość w organizmach żywych, natomiast jego zawartość w organizmie zmienia się po śmierci organizmu. Co 5740 lat ubywa połowa znajdującego się w organizmie izotopu 14C. Na tej podstawie, wykorzystując proporcję pomiędzy zawartością izotopów węgla oraz czasowi rozpadu izotopu 14C można szacunkowo określić wiek przedmiotu. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302164446
Autor rozwiązania
user profile

Ania

25588

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom