W dostępnych źródłach poszukaj... - Zadanie Dowiedz się więcej: Świat chemii 3 - strona 10
Wybierz przedmiot
Brak innych książek z tego przedmiotu

a) katenacja

Katenacja to zjawisko tworzenia wiązań pomiędzy atomami tego samego pierwiastka prowadzące do powstania form łańcuchowych. Występuje między innymi w przypadku węgla (tworzą się łańcuchy węglowe) czy też krzemu i siarki. Zjawisko katenacji możliwe jest tylko dla pierwiastków o wartościowości co najmniej 2, które mogą utworzyć między sobą wiązanie chemiczne

 

b) datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe jest to metoda badawcza, pozwalająca oszacować wiek przedmiotów. Polega ona na pomiarze proporcji pomiędzy zawartością promieniotwórczego izotopu węgla 14C a izotopów trwałych 12C i 13C. Izotop węgla 14C ma mniej więcej stałą zawartość w organizmach żywych, natomiast jego zawartość w organizmie zmienia się po śmierci organizmu. Co 5740 lat ubywa połowa znajdującego się w organizmie izotopu 14C. Na tej podstawie, wykorzystując proporcję pomiędzy zawartością izotopów węgla oraz czasowi rozpadu izotopu 14C można szacunkowo określić wiek przedmiotu. 

DYSKUSJA
klasa:
III gimnazjum
Informacje
Autorzy: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302164446
Autor rozwiązania
user profile

Ania

32692

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3143ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA138WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE13KOMENTARZY
komentarze
... i54razy podziękowaliście
Autorom