Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Dla pewnego promieniotwórczego... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Liczba masowa pierwiastka X wynosi AX a liczba atomowa ZX. Pierwiastek chemiczny X ulega sześciu przemianom α i dwóm przemianom ß-. Podczas każdej przemiany α liczba masowa pierwiastka X maleje o 4 a liczba atomowa o 2 (bo wydziela się jądro atomu helu). Po sześciu przemianach α liczba masowa zmaleje więc o

rownanie matematyczne

a liczba atomowa o

rownanie matematyczne

Następnie pierwiastek ten ulega jeszcze dwóm przemianom ß-. Podczas jednej takiej przemiany liczba masowa pozostaje bez zmian, natomiast liczba atomowa wzrasta o 1 (wydziela się elektron). Po dwóch przemianach ß- liczba atomowa wzrośnie więc o 2. Sumarycznie liczby masowa i atomowa po wszystkich przemianach wyniosą:

rownanie matematyczne

rownanie matematyczne

Odpowiedź:Liczba masowa Ay=Ax-24; Liczba atomowa Zy=Zx-10
DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Ania

22773

Nauczyciel

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom